Menu

strasznasztuka

Blog Izy Kowalczyk o sztuce i kulturze popularnej

Katarzyna Kobro na obrazie Marka Sobczyka

izakow2

 

Jakiś czas temu publikowałam tutaj tekst o aktach Katarzyny Kobro (1898–1951), a wcześniej jej historię przypomniałam przy okazji omawiania pięknej pracy Małgorzaty Niespodziewanej


Warto podkreślić, że ta artystka może uchodzić za postać ikoniczną w polskiej historii sztuki, walka o bycie zarówno matką, jak i twórczynią miała dla niej konsekwencje tragiczne.

 

Katarzyna Kobro jest też jedną z postaci przywołanych w przestrzeni „Prywatne jest publiczne” podczas wystawy „Mikroutopie codzienności”, którą organizowałam w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, a która trwa do 12 stycznia 2014 roku. 

 

Postać artystki pojawia się na obrazie Marka Sobczyka „K. Kobro prasuje/prasująca” z 2008 roku.

 

 

Artystka, ubrana w zaprojektowany przez siebie strój konstruktywistyczny z charakterystyczną czapeczką, ukazana została przy desce do prasowania. Jednak na tej desce, zamiast ubrań, znajduje się jej Rzeźba abstrakcyjna (2) z roku ok. 1924, zaginiona i zrekonstruowana na podstawie fotografii dopiero w roku 1972. Na obrazie rzeźba ta jest polerowana czy raczej prasowana przez artystkę. Ten widok jest podwojony, a całości towarzyszy napis: „K. Kobro pra-sująca”. Wydaje się, że Sobczyk znakomicie wychwycił w tym obrazie zazębianie się sztuki i codzienności w życiu tej artystki.

 


Obraz Matka Sobczyka na ekspozycji w Toruniu, na pierwszym planie: fragment pracy Oskara Dawickiego "Wesołych Świąt", a po prawe - obiektu Nicoli Rubena Montiniego "Dopóki nie skończę". Fotografia: Violka Kuś.

 

Więcej na temat wystawy „Mikroutopie codzienności” opowiadam na Obieg TV 

 

Komentarze (27)

Dodaj komentarz
 • Gość: [gość niedzielny] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  uprzejmie donoszę
  do porzedniego wątku:
  Zrobiło mi się jednak smutno. W związku z ostatnimi akcjami Banksy'ego w Nowym Jorku i wciąż rosnącą popularnością tego twórcy, pomyślałam sobie: "obce chwalicie, swego nie znacie".
  ---------------------------
  anglikom(i amerykanom) min. pokazałem obraz Pana Pawlaka ,,Adolf Hitler,, z 1986 roku..w odniesieniu do pracy Banksiego "The Banality of the Banality of Evil"
  -tak ,że nie musi być Pani smutno... :)

 • Gość: [gość niedzielny] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  ,,Właśnie czytam o ataku na siedzibę "Krytyki politycznej", niedawno jakąś substancją żrąca oblano Kubę Wojewódzkiego, jeszcze wcześniej dokonano dewastacji toruńskiej Galerii nad Wisłą, bo miała pokazać jakiś spektakl lesbijski, pobito geja we Wrocławiu, a jeszcze wcześniej narodowcy napadli na wrocławski skłot. Skala przemocy polskiej skrajnej prawicy wzrasta, a przeświadczenie, że prawda leży po prawej stronie w swoisty sposób autoryzuje tego rodzaju zachowania. Tym bardziej nie mogę zrozumieć aprobaty dla propozycji przejęcia Arsenału przez Bernatowicza,,
  ====================================
  przepraszam ,ale jeszcze się odniosę do tego ,bo w kraju mam trochę zaległości...
  ---
  bo ja jestem wg.Pani ta skrajna Prawica(ha,ha,ha)
  -akurat trochę pomagam Arkowi ,który prowadził Galerię nad Wisłą,to wynika co ,że nasłałem jakieś swoje bojówki na kolegę,którego lubię i cenię ????
  Proszę ludzi oceniać raczej na zasadzie :zły i dobry ...
  Bo potem to zostanie Pani tylko kombinowanie czy strzał w potylicę był dobry czy zły...(bo Bauman widzi różnicę...Pani też tak potrafi ;) ) • Gość: [schodydonieba] 142.243.254.*

  @ Gosc Niedzielny

  A jak atrakcyjna blondynka powie ze nie naslales, to bedzie znaczyc ze nie naslales?
  ................
  Nic to nie zmieni, bo jestescie tylko marionetkami dla mediow, ale warto znac ten tekst:
  www.mrbauld.com/conlibsoc.html

 • Gość: [schodydonieba] 142.243.254.*

  Podobienstwo pomiedzy pracami Kosalki i Banksy'ego tez nie jest takie oczywiste. Sa elementy podobne i sa elementy rozne. Moglybyscie wrzucic obie prace na www, zadac pytanie po angielsku i porozmawiac na ten temat z calym swiatem. Ale chyba nie wychodzac z pozycji: 1. Banksy to zlodziej; 2. Brad Pitt jest glupi.

 • izakow2

  panowie nudzicie, a Brad Pitt jest boski ;)

 • Gość: [gość niedzielny] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  bo Polacy są nudni.. Kobro i Sobczak też...a taki np. Rothko to już nie jest... ;)
  -ale to już inna Historia ...
  i dlatego w Polsce się płaci 5,50 pln w mcdonalds na godzinę ,a w UK 5,50 Funta ...
  Ps.
  a jakby Pani sobie ten gender-srender odpuściła, to kto wie może i zastępcą Pana Szanownego Bernatowicza bym widział...(hm...),no ale to trzema mieć jaja i otwarty umysł też...
  ps2. Brad Pitt ? nie może być boski ,bo niej est geyem.. ;)

 • Gość: [gość niedzielny] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  aha..
  Angelina Jolie jest boska... :)

 • izakow2

  Hahaha!!!! Nie startowałam na stanowisko dyrektora, bo w ogóle mi to się nie kalkulowało. Więc tym bardziej, żadnym z-cą bym nie została.
  Może sobie Pan darować gatki-szmatki, bo ja będę pisać o tym, co mi się podoba, również o gender-srender. Pana reakcje utwierdzają mnie tylko w potrzebie takich tekstów. Więc dzięki, bo prawie bym zapomniała...

 • Gość: [schodydonieba] 142.243.254.*

  Szkoda ze nie ma takiej ideologii, zeby pomoc tym dziewczynom co sie musza prostytuowac zeby zarobic na zycie. Wtedy moze wszystko ulozyloby sie wam we wlasciwych proporcjach.

 • Gość: [gość niedzielny] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  ,,Szkoda ze nie ma takiej ideologii, zeby pomoc tym dziewczynom co sie musza prostytuowac zeby zarobic na zycie. Wtedy moze wszystko ulozyloby sie wam we wlasciwych proporcjach. ,,
  -------------------------------------------
  e tam...chłopie tu jest k...a EUROPA!

  DYSKRETNY UROK PROSTYTUCJI
  To tytuł recenzji z najnowszego, ukończonego filmu M. Szumowskiej pt . Sponsoring. Recenzji, dodać trzeba, entuzjastycznej, pełnej przymiotników. Ekranowa fascynacja bohaterki prostytucją nie jest tanim fabularnym chwytem albo vouyerystyczną perwerą. To tylko zaproszenie do humanistycznej i co ważniejsze wspartej na relatywizmie refleksji.Czyli prostytucja jest OK bo taka humanistyczna i wsparta na czymś
  www.filmweb.pl/reviews/Dyskretny+urok+prostytucji-12419
  -----------------
  eh...Być jak Małgośka ...co nie Pani Izo ??

 • Gość: [schodydonieba] 142.243.254.*

  @ Gosc Niedzielny

  Te sprawy dziewczyny lubia omawiac poniedzy soba, troche seksizmu nie zaszkodzi.

 • Gość: [schodydonieba] 142.243.254.*

  Dobre wprowadzenie do kultury ekonomicznej, z lewicowego czasopisma:

  www.newstatesman.com/2013/10/defrauding-young-britain

  Dobre wprowadzenie do kultury politycznej, chociaz tekst troche skrzywiony w strone libertatianska:

  www.mutualist.org/id7.html

 • Gość: [gość niedzielny] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  ,,Wielu z nas pamięta choćby tekst Agnieszki Graff (Urzędasy, bez serc, bez ducha), który trafnie wskazywał na problemy z tym związane, szczególnie zarzuty dotyczące usługowego modelu działalności społecznej oraz uwikłania NGO w mechanizmy rynkowe. W podobnym duchu komentowała sytuację Iza Kowalczyk. ,,
  (www.obieg.pl/felieton/29409)
  No to trochę wkurzymy Panią Izę... ;)
  Pani Graff? wcześniej coś słyszałem ...

  ,,Ge­ne­rał Ed­mund Fiel­dorf Nil bo­ha­ter pod­zie­mia, w cza­sie woj­ny dzia­łał w Związ­ku Wal­ki Zbroj­nej. To on wy­dał roz­kaz li­kwi­da­cji ka­ta War­sza­wy ge­ne­ra­ła Fran­za Kut­sche­ry. Roz­kaz wy­ko­na­no w nie­zwy­kle śmia­łej a za­ra­zem tra­gicz­nej ak­cji 1 lu­te­go 1944 ro­ku. W kwiet­niu 1944 po­wie­rzo­no Fiel­dor­fo­wi za­da­nie stwo­rze­nia i kie­ro­wa­nia głę­bo­ko za­kon­spi­ro­wa­ną or­ga­ni­za­cją Nie­pod­le­głość o kryp­to­ni­mie NIE, ka­dro­we­go odła­mu Ar­mii Kra­jo­wej przy­go­to­wa­ne­go do dzia­łań w wa­run­kach so­wiec­kiej oku­pa­cji. Bez­po­śred­nie dzia­ła­nia or­ga­ni­za­cja NIE mia­ła pod­jąć po roz­wią­za­niu Ar­mii Kra­jo­wej 19 stycz­nia 1945.Na krót­ko przed upad­kiem po­wsta­nia war­szaw­skie­go, roz­ka­zem Na­czel­ne­go Wo­dza Ka­zi­mie­rza Sosn­kow­skie­go z 28 wrze­śnia 1944 Nil zo­stał awan­so­wa­ny na sto­pień ge­ne­ra­ła bry­ga­dy. W paź­dzier­ni­ku 1944 zo­stał za­stęp­cą do­wód­cy Ar­mii Kra­jo­wej, gen. Le­opol­da Oku­lic­kie­go. Po raz pierw­szy aresz­to­wa­ny pod fał­szy­wym na­zwi­skiem przez NKWD w mar­cu 1945 ro­ku dwa la­ta spę­dził na Ura­lu, wró­cił do Pol­ski i w 1948 ro­ku ujaw­nił się. Po­now­nie aresz­to­wa­ny w 1950 ro­ku, był tor­tu­ro­wa­ny pod­czas nie­zwy­kle bru­tal­ne­go śledz­twa a po­tem ska­za­ny na śmierć przez po­wie­sze­nie. To wła­śnie Ali­cja Graff w 1953 ro­ku wi­ce­dy­rek­tor De­par­ta­men­tu III Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej, pod­pi­sa­ła się pod pi­smem do na­czel­ni­ka wię­zie­nia na Ra­ko­wiec­kiej, in­for­mu­ją­cym o ter­mi­nie wy­ko­na­nia wy­ro­ku śmier­ci na ge­ne­ra­le Ni­lu.
  Pro­si­ła w nim tak­że o wy­da­nie nie­zbęd­nych za­rzą­dzeń do wy­ko­na­nia eg­ze­ku­cji. Jej proś­ba zo­sta­ła speł­nio­na. Dy­rek­tor wię­zie­nia sto­sow­ne po­le­ce­nia wy­dał. Pol­skie­mu ge­ne­ra­ło­wi, bo­ha­te­ro­wi wal­ki o nie­pod­le­głość, ko­mu­ni­stycz­ni ban­dy­ci od­mó­wi­li na­wet ho­no­ro­wej żoł­nier­skiej śmier­ci od ku­li. Po­wie­si­li go jak po­spo­li­te­go ban­dy­tę 24 lu­te­go 1953 ro­ku o go­dzi­nie 15.00. Przez pół wie­ku nie by­ło wia­do­mo, gdzie jest po­cho­wa­ny.,,
  Cho­ciaż próż­no szu­kać in­for­ma­cji na te­mat ich po­tom­stwa, wie­le wska­zu­je, że Ali­cja Graff wy­cho­wa­ła so­bie wnucz­kę. W In­ter­ne­cie wciąż po­ja­wia­ją się in­for­ma­cje o związ­kach z nią zna­nej fe­mi­ni­stycz­nej dzia­łacz­ki Agniesz­ki Graff (ur. w 1970 ro­ku), pod­kre­śla­ją­cej swo­je ży­dow­skie po­cho­dze­nie (po oj­cu), mar­twią­cej się be­aty­fi­ka­cją pa­pie­ża Ja­na Paw­ła II, stwier­dza­ją­cej, że na­ród to fik­cja i za­pew­nia­ją­cej, że Po­la­cy ma­ją w no­sie Smo­leńsk. Czu­ję się bar­dzo ob­co wo­bec tej hi­ste­rii. () W mo­jej ro­dzi­nie na­zy­wa­my to pa­ra­li­żem smo­leń­skim, to, co za­wład­nę­ło me­dia­mi, któ­re wła­ści­wie nie mó­wią na ża­den in­ny te­mat. Tak by­ło po śmier­ci pa­pie­ża. () Na­to­miast mo­im zda­niem więk­szość lu­dzi ma to w no­sie wy­zna­ła Agniesz­ka Graff na ła­mach Wprost. Sa­ma za­in­te­re­so­wa­na za­pew­nia, że ko­men­ta­rzy na swój te­mat nie czy­tu­je. Szko­da. Mo­że za­chcia­ła­by wów­czas wy­ja­śnić, ile jest praw­dy w za­rzu­tach in­ter­nau­tów, że jest wnucz­ką ko­mu­ni­stycz­nych zbrod­nia­rzy. Mo­że te za­rzu­ty są nie­praw­dzi­we i ma­my do czy­nie­nia z przy­pad­ko­wą zbież­no­ścią na­zwisk, ale przy­znać trze­ba, że ewi­dent­na nie­chęć Agniesz­ki Graff do cho­ciaż­by ka­to­li­cy­zmu jest bar­dzo zbli­żo­na do sta­no­wi­ska wo­bec Ko­ścio­ła twór­ców sta­li­ni­zmu w Pol­sce, do któ­rych nie­wąt­pli­wie na­le­że­li Graf­fo­wie. Cie­ka­we, czy by­li jej dziad­ka­mi? ,,

 • Gość: [gość niedzielny] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  A wiedzieć warto, choć niektóre promowane poglądy powodują gęsią skórkę. Tak jest także przy lekturze wywiadu Piotra Najsztuba z Agnieszką Graff, działaczką feministyczną związaną z "Krytyką polityczną" w najnowszym numerze tygodnika.
  Graff, która jak sama mówi, pragnie być w awangardzie antyklerykalnej, snuje w rozmowie z Najsztubem plany całkowitego wyrzucenia Kościoła z przestrzeni publicznej - szkół, przedszkoli, a nawet święcenia otwieranych instytucji publicznych.Wizja beatyfikacji Jana Pawła II w dniu 1 maja martwi ją, bo "będziemy świętować cud, świętość papieża", także przez następne lata, więc jesteśmy - jak mówi - "ugotowani".
  Ale to tylko część pragnień pani Graff.
  Przede wszystkim chce zapomnieć o Smoleńsku. Stwierdza:
  Czuje się bardzo obco wobec tej histerii. (...) W mojej rodzinie nazywamy to paraliżem smoleńskim, to, co zawładnęło mediami, które właściwie nie mówią na żaden inny temat. Tak było po śmierci papieża. (...) Natomiast - moim zdaniem - większość ludzi ma to w nosie.

  No, nie wiemy w jakich kręgach obraca się pani Graff (swego czasu niektórzy twierdzili, że nie znają nikogo kto nie głosuje na Unię Wolności), ale na pewno nie ma w nosie tematu smoleńskiego redaktor Lis. W redagowanym przez niego tygodniku sprawa tragedii 10/04 przewija się przez pierwsze 35 stron tygodnika. Może więc chodzi nie o to by nie mówić o Smoleńsku, ale by mówić tak jak chce medialna lewica?

  Ale wróćmy do przemyśleń Agnieszki Graff. Bo ciekawe jest jak osoba uważająca się za pisarkę widzi życie społeczne. Choć właściwie, to go nie widzi.

  Polskie społeczeństwo niewiele mówi, zajmuje się spłacaniem kredytów. W moim środowisku, czyli ludzi, którzy mają małe dzieci, tematem rozmów jest poszukiwanie przedszkola i zastanawianie się, gdzie wydać pieniądze, jeżeli ktoś je ma, i gdzie pojechać na wakacje albo jak przetrwać jeżeli ktoś tych pieniędzy nie ma. Dla iluś tysięcy Polaków dużo bardziej interesujące są skoki wartości franka szwajcarskiego.
  --------------------------------------
  i dzięki bardzo ,proszę pozdrowić serdecznie koleżankę... :)
  czuwaj!
  ps.a 11 listopada wywieszam biało-czerwoną -przepraszam ... ;)

 • Gość: [schodydonieba] 142.243.254.*

  Takie czasy nastaly ze bycie wnuczka jest przestepstwem.

 • Gość: [gość niedzielny] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  ,,Takie czasy nastaly ze bycie wnuczka jest przestepstwem,. ,,
  ale trochę dość dużo tych wnuczków ...
  Żebrowski o podmianie elit :
  www.youtube.com/watch?v=PNG7RL_uQhU
  =========================
  i tu się niestety zgadzam z Panem Żebrowskim...:(
  wymordowanie elit przez Niemców i Rosjan ,skutkuje, że taka Pani Graff to obecnie ,,elita,,... i to jedna z wielu....(!)
  jak taki kolega zauważył:
  ,,To jest chore co się dzieje. To wygląda na inwazję kretynów, starannie wyselekcjonowanych.,,
  jutro obchodzimy Święto Niepodległości,które będę jak chcę i gdzie chcę obchodzić!
  Urodziłem się na Woli w Warszawie i żaden pętak Bronek czy Donek ,nie będzie mi tłumaczył jak mam się zachować w takim dniu!
  Jak pokazała Historia .Polaków się nie da złamać ...bo to jest niemożliwe...
  Cześć i Chwała naszym rodakom ,którzy zginęli ...
  (...)O, wybudujcie domy, o, nazwijcie wreszcie
  Polskę Polską, nie krzywdą, a miłość miłością. (...)
  (Polacy, 1942-Krzysztof Kamil Baczyński)
  czuwaj!

 • Gość: [gość niedzielny] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  kolega mi emaila podełsal:

  "Polska" telewizja - Prawda przez całą dobę!
  Program Telewizyjny:
  08.30 - Dzień dobry TVN - prowadzi Bartosz Węglarczyk - wnuk jednego z największych stalinowskich zbrodniarzy, osobiście torturującego bohaterów z AK, WIN i NSZ.

  18.00 TVP2 Panorama - prowadzi Hanna Lis - córka kanalii z okresu stanu wojennego.

  19.00 TVN - Fakty - Justyna Pochanke - córka Renaty Pochanke, której nazwisko pojawia się w aktach procesu FOZZ, i która była bliską współpracowniczką Janiny Chim, księgowej FOZZ skazanej w odnośnej aferze.

  19.30 TVP1 - Wiadomości?- prowadzi Piotr Kraśko - wnuk jednego z czołowych komunistycznych cenzorów, syn PRL-owskiego ministra ds. Wyznań.

  20.00 TVN - Kropka nad i - prowadzi Monika Olejnik - córka płk Tadeusza Olejnika, który pracował razem z mjr Lucyną Tuley w Służbie Bezpieczeństwa, razem byli funkcjonariuszami Biura B MSW PRL.

  21.30 TVN - Kuchenne rewolucje?- prowadzi Magda Geissler - córka PRL-owskiego dziennikarza i agenta SB.

  21.40 TVP2 Tomasz Lis na żywo - prowadzi Tomasz Lis - syn prominentnego działacza PZPR u, oraz jak wynika z dokumentów IPN u najbliższy krewny jednego z tajnych współpracowników Wojskowej Służby Wewnętrznej. W latach 80. w ramach praktyk studenckich był w NRD na Uniwersytecie im. Karola Marksa w Lipsku. Tam, u przyjaciół, poznawał tajniki dziennikarstwa i nauk politycznych.

  22.00 TVN24 Szkło kontaktowe - prowadzi Grzegorz Miecugow - syn stalinowskiego dziennikarza znanego z podpisania się pod apelem krakowskim (popierającym skazanie księży na karę śmierci w sfingowanym procesie pokazowym).

  22.30 TVN Kuba Wojewódzki Show - syn funkcjonariusza SB i PRL-owskiego prokuratora.

  Życzymy przyjemnego odbioru!
  ---------------
  ps.
  a Pani Iza tylko w obieg.pl TV się pałęta n razie... ;)'

 • Gość: [schodydonieba] 142.243.254.*

  @ Gosc Niedzielny

  Jak ich tyle jest, to moze pora robic jakies rozroznienia? A w ogole to po co telewizor wlaczasz?
  www.youtube.com/watch?v=yEuKjz5KulU

 • Gość: [gość niedzielny] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  próba mikrofonu..

 • Gość: [gość niedzielny] *.neoplus.adsl.tpnet.pl


  Oświadczenie:
  chciałem bardzo przeprosić publicznie Panią Doctor Izę za pomówienia jakoby Pani Iza cenzurowała i blokowała moje posty ... ,ale ktoś zdaje się ktoś ,czy coś blokuje moje komputery....(Bronek litości ,naprawdę , nigdy nie będę traktował cię poważnie...a tak konkretnie s.....j do Ruskiej Budy )
  gość niedzielny


 • Gość: [gość niedzielny] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  + bonus w ramach przeprosin....:)
  Bluzg w wykonaniu Emiliana Kamińskiego na Generała Jazruzelskiego
  www.youtube.com/watch?v=YZQpptwEceo
  PS.
  a kiedyś artysta to był Ktoś...mógł liczyć na Solidarność!
  czuwaj!

 • Gość: [schodydonieba] 142.243.254.*

  Nastepny skrzywdzony....... prosze.

 • Gość: [schodydonieba] 142.243.254.*

  Cos co moze zainteresowac nie tylko Nienazywalska ( niezla sztuka ) :
  www.wired.com/wiredscience/2013/11/christof-koch-panpsychism-consciousness/

  Ta cala "walka z religia" to swego rodzaju sekta, tyle ze profesorska ( przez analogie do sekty smolenskiej ). Nie ma takiej dychotomii religia vs. nauka. Doktoraty od taty, na raty.

 • Gość: [schodydonieba] 142.243.254.*

  Utopistka :-)

  www.youtube.com/watch?v=F9qrmu4GfAM

 • Gość: [schodydonieba] 142.243.254.*

  A te rzezby to Kobro mogla sprzedac, prawda? Pewnie chciala pokazac swiatu jaka jest nieszczesliwa. Ot, babska przewrotnosc.

 • przyszlepokolenia

  To dość kontrowersyjne

 • czesci_do_samochodow

  Mnie niestety taka sztuka nie przypada do gustu, oczywiście każdemu podoba się co innego ale ja osobiście wolę malarstwo tradycyjne, nowoczesne także ale tylko w pewnych wybranych i nie rażących formach.

Dodaj komentarz

© strasznasztuka
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci